VLOGUL LUI
Lae

Lae povestește de parcă ar face stand-up și are gospodăria chiar pe coasta muntelui.

VLOGUL
zinei

VLOGUL LUI
Partenie

VLOGUL
CORNELIEI